Browsing by Author Ilyina, Irina V

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)Citation
2016Anti-influenza activity of monoterpene-derived substituted hexahydro-2H-chromenesPatrusheva, Oksana S; Shtro, Anna A; Orshanskaya, Yana R; Boldyrev, Sergey A; Ilyina, Irina V; Kurbakova, Svetlana Yu; Korchagina, Dina V; Volcho, Konstantin P; Salakhutdinov, Nariman F; Zarubaev, Vladimir V. 
1-Jun-2018Highly potent activity of isopulegol-derived substituted octahydro-2H-chromen-4-ols against influenza A and B virusesIlyina, Irina V; Shtro, Anna A; Esaulkova, Iana L; Korchagina, Dina V; Borisevich, Sophia S; Volcho, Konstantin P; Salakhutdinov, Nariman F; Zarubaev, Vladimir V. ; Lavrentieva, Irina N.