Publications
(Others)

Refined By:
Author:  Skiba, Yuriy

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.002 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)Citation
1Feb-2018Rapid Assay for Detection of the Epidemiologically Important Central Asian/Russian Strain of the Mycobacterium tuberculosis Beijing GenotypeChernyaeva, Ekaterina; Skiba, Yuriy; Solovieva, Natalia; Valcheva, Violeta; Levina, Klavdia; Malakhova, Natalya; Jiao, Wei-Wei; Gomes, Lia Lima; Suffys, Philip N; Kütt, Marge; Aitkhozhina, Nagima; Shen, A-Dong; Zhuravlev, Viacheslav; Mokrousov, Igor V. ; Vyazovaya, Anna A. ; Narvskaya, Olga V. 
2Mar-2019Mycobacterium tuberculosis RD-Rio Strain in KazakhstanSkiba, Yuriy; Nabirova, Dilyara; Maltseva, Elina; Malakhova, Natalya; Ismagulova, Gulnara; Pole, Ilva; Ranka, Renate; Sapiyeva, Zhanar; Ismailov, Shakhimurat; Moffett, Daphne; Mokrousov, Igor V. ; Vyazovaya, Anna A. 
3Sep-2015Molecular snapshot of Mycobacterium tuberculosis population in Kazakhstan: a country-wide studySkiba, Yuriy; Ismagulova, Gulnara; Maltseva, Elina; Yurkevich, Nadezhda; Bismilda, Venera; Chingissova, Lyailya; Abildaev, Tleuhan; Aitkhozhina, Nagima; Mokrousov, Igor V. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472979215207524?via%3Dihub
4Jun-2016Latin-American-Mediterranean lineage of Mycobacterium tuberculosis: Human traces across pathogen's phylogeographyIwamoto, Tomotada; Skiba, Yuriy; Pole, Ilva; Zhdanova, Svetlana; Arikawa, Kentaro; Sinkov, Viacheslav; Umpeleva, Tatiana; Valcheva, Violeta; Alvarez Figueroa, Maria; Ranka, Renate; Jansone, Inta; Ogarkov, Oleg; Zhuravlev, Viacheslav; Mokrousov, Igor V. ; Vyazovaya, Anna A. ; Narvskaya, Olga V. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790316300124?via%3Dihub
5Nov-2017Emerging peak on the phylogeographic landscape of Mycobacterium tuberculosis in West Asia: Definitely smoke, likely fireShitikov, Egor; Skiba, Yuriy; Kolchenko, Sergey; Chernyaeva, Ekaterina; Mokrousov, Igor V. ; Vyazovaya, Anna A. 

мокроусов.jpg picture
Full Name
Mokrousov, Igor V.
Russian Name
Мокроусов Игорь Владиславович
 
Variants
Мокроусов И. В.
Мокроусов И В
Мокроусов И.В.
Мокроусов ИВ
Мокроусов Игорь В.
Mokrousov I. V.
Mokrousov I V
Mokrousov I.V.
Mokrousov IV
Mokrousov Igor V.
Мокроусов, И. В.
Мокроусов, И В
Мокроусов, И.В.
Мокроусов, ИВ
Мокроусов И.
Мокроусов И
Mokrousov, I. V.
Mokrousov, I V
Mokrousov, I.V.
Mokrousov IV
И. В. Мокроусов
И В Мокроусов
И.В. Мокроусов
ИВ Мокроусов
Игорь В. Мокроусов
И. Мокроусов
И Мокроусов
I. V. Mokrousov
I V Mokrousov
I.V. Mokrousov
IV Mokrousov
Igor V. Mokrousov
Igor Mokrousov
I. Mokrousov
I Mokrousov
 
Status RP
Staff
 
 
Email
imokrousov@mail.ru
 
Scopus Author ID
eLIBRARY Author ID
Researcher ID
 
Loading... 21 0 5 0 false
Loading... 20 0 5 0 false